NEWS

Stay up to date with the latest news on public safety innovation! We post regularly on topics such as: IoT, emergency services, prevention, smart cities, technology, drones and more.

WIN

WIN Guard exhibits in Denmark!

WIN Guard exhibits in Denmark!

Together with one of our innovation companies and members Pulverlansen, WIN Guard will exhibit at the “Beredskapsmässan” in Odense this year, 28-29 August.

The exhibition is arranged by the Danish fire and rescue services in combination with their yearly meeting and is enjoyed by circa 1000 visitors and 60 exhibitors. Follow the link below for more information about the fair: https://aarsmoede.danskeberedskaber.dk

WIN på Ideon växer och blir eget bolag

WIN på Ideon växer och blir eget bolag

Lund den 8 maj 2019

WIN växer med fler medlemmar, samarbeten och projekt. Nu knoppas organisationen av och skapar ett eget bolag som ska fortsätta att fokusera på att öka utvecklingstakten och skapa samverkan mellan olika aktörer för att uppnå FNs hållbarhetsmål.

WIN utgörs idag av tre marknadsplatser för öppen innovation inom vatten, samhällssäkerhet och energi. Modellen som WIN utvecklat är dynamisk och kan appliceras inom många branscher. Exempel på framgångsrika innovationsbolag som vuxit genom samverkan i WIN är Watersprint, Orbital Systems och Carex of Sweden.

Som ett led i sin expansion knoppas WIN av från Ideon Open AB till ett eget bolag och kommer även fortsatt att ledas av Maria Sätherström Lantz. Uppdraget och verksamheterna i WIN kommer att rulla på oförändrade, men formellt fristående från Ideon Open AB.

– Vi är stolta över den fantastiska plattform vi byggt upp och hur vi påskyndar utvecklingstakten inom viktiga områden. Vi arbetar med att få ut innovationer på marknaden och är en visionär verkstad som skapar möjligheter både vad gäller det som finns i dag och det som kommer att vara möjligt i framtiden. Avknoppningen lägger basen för vår fortsatta expansion, säger Maria Sätherström Lantz, vd för WIN.

– WIN-konceptet har sedan det startades inom Ideon Open utvecklats till ett framgångsrikt sätt att stödja innovationsbolag och är nu redo för nästa steg. Genom avknoppningen från Ideon Open kan WIN-teamet fokusera till hundra procent på att skala upp konceptet, säger Arne Hansson, vd på Ideon Open.

”Tid till marknad” är den främsta utmaningen för nystartade bolag och det adresserar WIN genom att i sina aktiviteter aktivt föra samman beslutsfattarna i det stora och det lilla företaget/organisationen. Genom att också arbeta branschvis ökar sannolikheten för affärer rejält, vilket WIN-medlemmarna bekräftar. Detta har lett till kommersiell framgång och uppnådda mål för många bolag och organisationer.

För frågor kontakta;

Maria Sätherström Lantz, VD WIN, 0709-999 774, maria@win.ideon.se

Arne Hansson, VD Ideon Open AB, 0703-194740, arne.hansson@ideonopen.se


OM WIN

WIN erbjuder marknadsplatser för företag och innovationer inom vatten, samhällssäkerhet och energi. Genom öppen innovation och aktiv matchmaking påskyndar vi processen för att få ut innovationer på marknaden. WIN har totalt drygt 120 aktiva medlemsorganisationer och omfattar såväl små innovativa som stora globala företag, offentliga organisationer, akademin och ideella organisationer. Verksamheten har sin bas på Ideon Science Park i Lund och agerar med både svenskt och internationellt perspektiv. WINs marknadsplatser och innovationsplattformar är: WIN Water, WIN Guard och WIN Energy.

Se mer på: www.winwater.se, www.winguard.se, www.winenergy.nu

OM IDEON OPEN AB

Ideon Open AB är en del av Ideon Science Park och stödjer industrin med tjänster och arbetsmetoder baserade på öppen innovation och entreprenöriella metoder. Ideon Open ägs av Lunds universitet, Lunds kommun och Wihlborgs Fastigheter. Ideon Open driver affärsutveckling genom ASSIGNMENTS – utmaningsdrivna innovationsuppdrag som skräddarsys för varje klient – och BEYOND – en kollaborativ företagsaccelerator för bolag som vill utveckla disruptiva affärer i högt tempo.

Se mer på: www.ideonopen.com, www.ideon.se

Congratulations Släckväskan and Pulverlansen!

Congratulations Släckväskan and Pulverlansen!

Two innovation companies and members of WIN Guard are selected for the second round in the innovation competition Brinnovation.

Släckväskan and Pulverlansen are among the 20 finalists proceeding in Brandskyddsföreningen’s competition for more firesafe houses. They were chosen among 80 contestants and are now under way for the next step. The 10 finalists that are ultimately chosen will get the chance to pitch at the 100th anniversary event held by Brandskyddsföreningen on 22-23 May with a possibility to win prizes worth a total of 500 000 SEK.

Read more about Brinnovation

Finished: New innovation competition seeks world’s best mobility solutions!

Finished: New innovation competition seeks world’s best mobility solutions!

Inviting the world’s most progressive innovators and organizations to take part in unlocking the potential of sustainable mobility services

The Sustainable Mobility Challenge will award a total of €150.000 and additional funding allocated for accelerated market introduction to innovative, scalable and sustainable mobility services. Register now through 26 February 2019.

Learn more, register and apply at: https://mobility.challengefrom.se

The competition is organized by A Challenge from Sweden, an initiative by the Swedish Energy Agency aimed at reducing carbon emissions and helping to bring about a fossil-free transport sector at the latest by 2045.

If you have any questions or need assistance, please email: questions@challengefrom.se

Congratulations Släckväskan and Pulverlansen!

Finished: Can your idea increase fire safety?

Take part in Brinnovation – Sweden’s largest innovation competition for fire-proof housing!
Brinnovation is an idea and innovation competition that wants to challenge a broad circle of idea providers, innovators and entrepreneurs to contribute to a better future fire safety in housing. We want your help in solving our major challenges and offer great prices with a total price of SEK 500,000.
The theme of the competition is “Fire safety in a residential environment!”. The competition is open to private individuals and teams.
Sign up before March 10!
Tekniken — människans bäste vän för färre olyckor

Tekniken — människans bäste vän för färre olyckor

Idag finns teknik överallt. Vi använder smarta larm, uppkopplade brandvarnare, digitala lås och hälso-appar för att undvika olyckor och för att känna oss säkrare. Än så länge har vi bara gläntat på dörren till de möjligheter som tekniken i människans tjänst kan erbjuda.

Följ med oss på resan där digitalisering och teknik leder till att vi känner oss tryggare och faktiskt är säkrare. Vi lyfter denna dag spännande exempel för hur teknikutveckling tvärtemot vissa farhågor, inte sker på människans bekostnad. På vilka sätt kan den hjälpa oss att hjälpa varandra och oss själva?

Tekniken kan idag bidra till att färre olyckor sker och att tryggheten i samhället ökar när vi använder den i människans tjänst. Det finns dessutom stora positiva samhällsekonomiska vinster med att undvika olyckor som resulterar i skador och ibland till och med i dödsfall. För att få ned antalet skadade och döda, t ex i bränder och fallolyckor, behövs tekniken som verktyg. Dessa olyckor drabbar årligen tusentals människor och målsättningen från MSB, Socialstyrelsen med flera är att minska dessa kraftigt.

Den 16 januari samlas beslutsfattare från privata och offentliga organisationer, forskare och innovatörer för att diskutera dessa frågor. Passa på att träffa aktörer från andra områden med samma intressen att utbyta erfarenheter med och möjlighet att knyta värdefulla kontakter.

Axplock från dagen

Framtidsspaningar och behov kring:

 • Kan kommunikation bidra till färre olyckor? Sony Mobile Communications,www.sonymobile.com
 • Stadens framtida utmaningar kopplat till människors säkerhet och mobilitet, Axis, www.axis.com
 • Tjänster och teknik inom bevakningsbranschen för att rädda liv, Nokas, www.nokas.se
 • Vad går att mäta i en bostad? HSB living Lab, en testbädd på Chalmers i Göteborg, som innehåller flera tusen sensorer. www.hsb.se/hsblivinglab
 • Spännande presentationer från innovationsbolagen: Nagoon, Magnea, Progressive Safety, Mirage, Global Drones & Brinja

Plats: HSB Living Lab, Elektrovägen 4, Göteborg
Datum: 16 januari 2019
Tid: kl. 9.00 – 16.00

Har du spännande lösningar på teknik som kan rädda liv?

Hör gärna av dig till: Johan Persson, johan.persson@win.ideon.se

MSB provides WIN Guard with additional resources for three more years

MSB provides WIN Guard with additional resources for three more years

MSB provides WIN Guard with additional resources to better run the innovation mechanism for public safety and preparedness.

It has been almost two years since we started the experiment with the WIN Guard innovation mechanism. MSB has decided to extend the agreement for three years while making certain additions to the agreement we have with WIN Guard. The change in the agreement is linked to the more complex challenges that arise as a result of the development needs that have emerged at different meetings.

In the development groups / consortia created around these challenges, we have identified a need to more clearly coordinate and drive on these initiatives. The same applies to other jobs where innovations are needed, such as how we succeed in the field of fewer dead and severely injured by fires. We have noticed that the more extensive challenges require more of a coordinating force. Therefore, MSB has added WIN Guard extra resources to better manage these challenges.

PREVIOUS EVENT: The WIN-WIN Meeting — Game-changing innovations for a sustainable society – September 13 2018

PREVIOUS EVENT: The WIN-WIN Meeting — Game-changing innovations for a sustainable society – September 13 2018

This is the start of something new! Join us for the first combined partner meeting where WIN Water and WIN Guard come together to create new opportunities and along with it the launch of our newest network: WIN Energy. For even more WIN-WIN possibilities, do not miss the chance to sign up for our Magical Mingle afterwards

Water, public safety and energy are all essential for a well-functioning, resilient and sustainable society. Innovative sparks will fly on the 13th of September 2018 in Malmö, when we gather national and international actors from start-ups, large corporations, public organizations and academia to discuss common challenges and opportunities. Which initiatives, game-changing approaches and innovations will lead the way?

It’s time to push the frontiers and discover new business potential in the borderland between different sectors and industries! The future is bright: there is a multitude of innovative solutions out there. Let’s work together to get these solutions to the market and update outdated methods and technologies.

“Game-changing innovations for a sustainable society” is the theme of the day — join us for new perspectives, future spotting, inspiring talks and parallel sessions on how we can create a brighter future with regards to infrastructure, resilience and security, as well as tangible opportunities for new businesses. Here is a sneak peek of the day’s topics:

 • Short pitches: game-changing innovations
 • Disruptive businesses: the future of fire and rescue services, water and energy
 • Water and Public Safety: common challenges and collaboration opportunities
 • Contamination and environmental value: what is the market value of preventing contamination or environmental harm
 • Digitalization and tech: creating a more sustainable society
 • Scouting for the future: international trendspotting and business intelligence
 • Cooperation: the key to the future

After a high-energy day of inspiring talks and creative sessions we would also like to invite you to our Magical Mingle where we take networking to the next level. Connect with innovators, movers, shakers, potential partners and customers in new ways!

We believe in creating opportunities for new collaboration and business. With our meetings we encourage our members to learn from each other, to share knowledge and experiences across different sectors and industries, private and public organizations, SMEs and larger enterprises as well as between individuals. Therefore, we are focusing on open innovation and active matchmaking to create hands-on business that will accelerate the positive spiral of development and disruptive innovations. Our aim is to speed up the progress and make a difference.

Place: Studio, Malmö, Sweden
Date: September 13 2018
Time: 9.00 – 16.00
Magical Mingle: 16.00 – 18.00

Please note that the number of participants is limited, so do not forget to register to secure your place. If you are a member you will have received an invitation by email. In case you did not receive an email contact selina.voss@win.ideon.se. WIN Meetings are for WIN members but guests are more than welcome. If you are interested in this event and you’re not a WIN-member yet, feel free to contact selina.voss@win.ideon.se to attend as a guest.

Any questions or thoughts?

Please contact selina.voss@win.ideon.se.

Next event

There are no upcoming events at this time.

Facebook feed

13 September, 2019

WIN Guard

#BurpessforCancer Bra jobbat! ... See MoreSee Less

View on Facebook

12 September, 2019

WIN Guard

WIN WIN möte på Bricks i Lund.
Med talare från FN, en generaldirektör, representant från Svenska kraftnät, flera inspirerande akademiker, Missing People, VA-bolag, räddningstjänster och framför allt massa spännande innovationsbolag. Tack alla 150 som kom och var med och bidrog till denna otroligt inspirerande dag.
... See MoreSee Less

View on Facebook

11 September, 2019

WIN Guard

Nu är det klart! Imorgon kör vi WIN WIN möte 👍 WIN WATER 💦 WIN ENERGY⚡️ WIN GUARD 🚒 ... See MoreSee Less

View on Facebook

Follow the news

Stay up to date with the latest news on public safety & security