Från vardagsolyckor till kris, vilken affärsidé kan bidra till färre olyckor och att skadan blir så liten som möjligt? Vilka innovationer kan stärka människors och samhällets förutsättningar och förmågor? Vi samlar innovativa företag och behovsägare för att fokusera på hur nya lösningar kan implementeras och stärka samhället.

 

AGENDA

 • Registrering och mingel
 • Välkommen till WIN Guards partnermöte – Leif Jonsson, Södertörns brandförsvarsförbund & Karin Lintrup, WIN Guard
 • Iscensätter olyckor och kriser för att öka förmågan till krishantering – Jannike Grut, ACTION kommunikation / Moderna Teatern AB
 • En ideell organisation som räddar liv – Stefan Olsson, Missing People Sweden
 • Diskussion
 • Mingel, smoothie och fika
 • Verktyg för krisberedskap och kommunikation i krissituationer – Alexis Nicou, Grannkompaniet AB / Cocrisis.se & Patrik Runesson, Staffanstorps kommun
 • Brandologi.se – En nationell webbaserad kunskapsportal för att dra nytta av Sveriges gemensamma kompetens – Mikael Palm, Brandologi
 • Your flying sensor – Gustav Gerdes, 468P
 • Diskussion
 • Lunch
 • Människan och samhället – förändrade värderingar – Göran Kraft, Kairos Future
 • Spåra när, var och hur saker används – Olle Lundberg, Realbridge
 • Innovatörer mot gemensamt mål – Mats Alexandersson, 4IT & Robert Schmitt, Vultus
 • Diskussion
 • Kaffe & mingel
 • LifeLadder, saving lives – Stefan Urup Kaplan, Port-Safety
 • Vilken nytta kan vi ha av simulering? – Adrian Hansson & Tobias Olsson, Earthquake Simulation, Lunds tekniska högskola
 • Diskussion
 • Linda Krondahl, Things Stockholm
 • Summering

Follow the news

Stay up to date with the latest news on public safety & security