Our events

WIN is an active network of dedicated companies and other stakeholders. Activities include regular partner meetings, workshops and much more.

Event calendarEvent articles

WIN

In order to enable network operators to meet and innovations successfully reach the market, WIN Guard arranges different types of events and events. To ensure that all members of the WIN Guard network meet to bring innovations to market, we encourage partners and innovators to participate regularly at meetings and events.

TESTBED MEETINGS

During test bed meetings, innovators will be able to demonstrate their business idea, service or product to a number of specialists and decision makers and partners in the network. The goal of test bed meetings is that innovators should agree with one or more partners to test the innovation or set up a test bed.

This is beneficial to the innovator when a test contributes with data, feedback, reference and possible continued collaboration. For partners it is advantageous to have the opportunity to test, evaluate and comment on relevant innovation before deciding whether or not to purchase innovation.

WIN GUARD MEETINGS

Four times a year, a party meeting is organized for the members of the network. The partner meeting gives you as an innovator the opportunity to give a brief presentation / pitch of your idea and solution. On site, besides other innovators, decision makers from private and public organizations provide feedback and ask questions.

As a requirement owner, share the challenges you face and meet the needs of others. Partners can identify common challenges and together find suitable solutions. You can offer innovation companies support and support based on your area of ​​expertise and discuss innovations with others.

EXHIBITION AND FAIRS

Innovation companies are given the opportunity to showcase their solutions to potential buyers and a wider audience during selected fairs. Win Guard brings together a number of innovation companies under the same measure, which gives more value for money to each.

THE WIN MINGLE MAP TM

The WIN Mingle Map TM is an active matchmaking tool used for networking. All participants in a meeting are represented in the mingel map as a node. Each line represents a business opportunity, a possible collaboration or a project. Through WIN Guard’s partner meeting you will be able to match with interesting stakeholders who can open up for further collaborations and business.

 

WIN Guard exhibits in Denmark!

WIN Guard exhibits in Denmark!

Together with one of our innovation companies and members Pulverlansen, WIN Guard will exhibit at the “Beredskapsmässan” in Odense this year, 28-29 August.

The exhibition is arranged by the Danish fire and rescue services in combination with their yearly meeting and is enjoyed by circa 1000 visitors and 60 exhibitors. Follow the link below for more information about the fair: https://aarsmoede.danskeberedskaber.dk

Tekniken — människans bäste vän för färre olyckor

Tekniken — människans bäste vän för färre olyckor

Idag finns teknik överallt. Vi använder smarta larm, uppkopplade brandvarnare, digitala lås och hälso-appar för att undvika olyckor och för att känna oss säkrare. Än så länge har vi bara gläntat på dörren till de möjligheter som tekniken i människans tjänst kan erbjuda.

Följ med oss på resan där digitalisering och teknik leder till att vi känner oss tryggare och faktiskt är säkrare. Vi lyfter denna dag spännande exempel för hur teknikutveckling tvärtemot vissa farhågor, inte sker på människans bekostnad. På vilka sätt kan den hjälpa oss att hjälpa varandra och oss själva?

Tekniken kan idag bidra till att färre olyckor sker och att tryggheten i samhället ökar när vi använder den i människans tjänst. Det finns dessutom stora positiva samhällsekonomiska vinster med att undvika olyckor som resulterar i skador och ibland till och med i dödsfall. För att få ned antalet skadade och döda, t ex i bränder och fallolyckor, behövs tekniken som verktyg. Dessa olyckor drabbar årligen tusentals människor och målsättningen från MSB, Socialstyrelsen med flera är att minska dessa kraftigt.

Den 16 januari samlas beslutsfattare från privata och offentliga organisationer, forskare och innovatörer för att diskutera dessa frågor. Passa på att träffa aktörer från andra områden med samma intressen att utbyta erfarenheter med och möjlighet att knyta värdefulla kontakter.

Axplock från dagen

Framtidsspaningar och behov kring:

 • Kan kommunikation bidra till färre olyckor? Sony Mobile Communications,www.sonymobile.com
 • Stadens framtida utmaningar kopplat till människors säkerhet och mobilitet, Axis, www.axis.com
 • Tjänster och teknik inom bevakningsbranschen för att rädda liv, Nokas, www.nokas.se
 • Vad går att mäta i en bostad? HSB living Lab, en testbädd på Chalmers i Göteborg, som innehåller flera tusen sensorer. www.hsb.se/hsblivinglab
 • Spännande presentationer från innovationsbolagen: Nagoon, Magnea, Progressive Safety, Mirage, Global Drones & Brinja

Plats: HSB Living Lab, Elektrovägen 4, Göteborg
Datum: 16 januari 2019
Tid: kl. 9.00 – 16.00

Har du spännande lösningar på teknik som kan rädda liv?

Hör gärna av dig till: Johan Persson, johan.persson@win.ideon.se

PREVIOUS EVENT: The WIN-WIN Meeting — Game-changing innovations for a sustainable society – September 13 2018

PREVIOUS EVENT: The WIN-WIN Meeting — Game-changing innovations for a sustainable society – September 13 2018

This is the start of something new! Join us for the first combined partner meeting where WIN Water and WIN Guard come together to create new opportunities and along with it the launch of our newest network: WIN Energy. For even more WIN-WIN possibilities, do not miss the chance to sign up for our Magical Mingle afterwards

Water, public safety and energy are all essential for a well-functioning, resilient and sustainable society. Innovative sparks will fly on the 13th of September 2018 in Malmö, when we gather national and international actors from start-ups, large corporations, public organizations and academia to discuss common challenges and opportunities. Which initiatives, game-changing approaches and innovations will lead the way?

It’s time to push the frontiers and discover new business potential in the borderland between different sectors and industries! The future is bright: there is a multitude of innovative solutions out there. Let’s work together to get these solutions to the market and update outdated methods and technologies.

“Game-changing innovations for a sustainable society” is the theme of the day — join us for new perspectives, future spotting, inspiring talks and parallel sessions on how we can create a brighter future with regards to infrastructure, resilience and security, as well as tangible opportunities for new businesses. Here is a sneak peek of the day’s topics:

 • Short pitches: game-changing innovations
 • Disruptive businesses: the future of fire and rescue services, water and energy
 • Water and Public Safety: common challenges and collaboration opportunities
 • Contamination and environmental value: what is the market value of preventing contamination or environmental harm
 • Digitalization and tech: creating a more sustainable society
 • Scouting for the future: international trendspotting and business intelligence
 • Cooperation: the key to the future

After a high-energy day of inspiring talks and creative sessions we would also like to invite you to our Magical Mingle where we take networking to the next level. Connect with innovators, movers, shakers, potential partners and customers in new ways!

We believe in creating opportunities for new collaboration and business. With our meetings we encourage our members to learn from each other, to share knowledge and experiences across different sectors and industries, private and public organizations, SMEs and larger enterprises as well as between individuals. Therefore, we are focusing on open innovation and active matchmaking to create hands-on business that will accelerate the positive spiral of development and disruptive innovations. Our aim is to speed up the progress and make a difference.

Place: Studio, Malmö, Sweden
Date: September 13 2018
Time: 9.00 – 16.00
Magical Mingle: 16.00 – 18.00

Please note that the number of participants is limited, so do not forget to register to secure your place. If you are a member you will have received an invitation by email. In case you did not receive an email contact selina.voss@win.ideon.se. WIN Meetings are for WIN members but guests are more than welcome. If you are interested in this event and you’re not a WIN-member yet, feel free to contact selina.voss@win.ideon.se to attend as a guest.

Any questions or thoughts?

Please contact selina.voss@win.ideon.se.

PREVIOUS EVENT: WIN Guard Meeting – 17 January 2018 – Malmö, Jayway

PREVIOUS EVENT: WIN Guard Meeting – 17 January 2018 – Malmö, Jayway

Verkliga fakta eller fabricerade nyheter? Tillit eller misstro mot samhällets aktörer? Upplevd säkerhet eller faktisk säkerhet. Detta är frågor som vi brottas med idag, som kan verka svåra att greppa. Vi har möjlighet att lösa dem och för att göra det behöver vi förstå vart samhället är på väg och hur kommande generationer kommer att se på det.

Den yngsta generationen, dagens 7-8 åringar, växer upp och är år 2038 vuxna i en värld där digitalt och fysiskt är mer ihopkopplat. Världen blir mer sammanlänkad, komplex och tekniken allt mer integrerad med människan och samhället. De kommer att ha arbeten som idag inte existerar och bära försörjningsbördan åt en åldrande befolkning. Vilka innovationer kommer att vara nödvändiga för att säkerställa trygghet i samhället om 20 år och framåt?

 

AGENDA

 • Registrering, mingel och frukost
 • Välkommen till WIN Guards partnermöte – Pär Sikö, Jayway & Karin Lintrup, WIN Guard
 • Tankar och framtida utmaningar med att involvera allmänheten i arbete med att hantera och förebygga olyckor – Maya Söndergaard, Räddningstjänsten Syd
 • Olycksstatistik och utveckling – Håkan Axelsson, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Innovationsbolag Trygve “Utlarmning till Civila Insatspersoner” & “Från brandvarnare till brandsamverkan” – Per Källgården, United Eyes AB – ”Trygve”
 • Virtuell & Förstärkt Verklighet – Pär Sikö, Jayway
 • Mingel och kaffe
 • 2021.AI ger en bild av vad artificiell intelligens (AI) innebär för säkerhet i framtiden – Martin Börjesson, 2021.AI
 • Träna på brandsäkerhet med en virtuell brandsläckare – Johan Månsson, examensarbete från LTH
 • Innovationsbolag Everdrone Mjukvara och visuella navigationssystem för autonoma drönare – Mats Sällström, Everdrone
 • Innovationsbolag Trygg Hemma Individanpassade trygghetslösningar – Stefan Albrekt, Trygg hemma/KaraTeck Evolution
 • Missing people – frivilligorganisation som räddar liv – Tommy Alvinsson, Missing People Sweden
 • Nätverkslunch
 • Om arbetet med trygghet och säkerhet i Malmö Stad – Per-Erik Ebbeståhl, Malmö stad
 • Framtidens skadeplats – hur ser den ut? – Erik Prytz, Linköpings universitet, CARER
 • Om en akut händelse och information vid kris – Jonas Kanje, HD-Sydsvenskan
 • Innovationsbolag Infonomy Snubblometer – ett ’Man Down’-larm och mer därtill – Helmuth Kristen, Infonomy
 • Innovationsbolag Acconeer Radarsensor baserad på nyskapande teknik öppnar upp nya möjligheter för interaktion mellan människor och teknik – Magnus Gerward, Acconeer
 • Summering
PREVIOUS EVENT: WIN Guard Meeting – 17 January 2018 – Malmö, Jayway

PREVIOUS EVENT: WIN Guard Meeting – 21 November 2017 – Stockholm, THINGS

Från vardagsolyckor till kris, vilken affärsidé kan bidra till färre olyckor och att skadan blir så liten som möjligt? Vilka innovationer kan stärka människors och samhällets förutsättningar och förmågor? Vi samlar innovativa företag och behovsägare för att fokusera på hur nya lösningar kan implementeras och stärka samhället.

 

AGENDA

 • Registrering och mingel
 • Välkommen till WIN Guards partnermöte – Leif Jonsson, Södertörns brandförsvarsförbund & Karin Lintrup, WIN Guard
 • Iscensätter olyckor och kriser för att öka förmågan till krishantering – Jannike Grut, ACTION kommunikation / Moderna Teatern AB
 • En ideell organisation som räddar liv – Stefan Olsson, Missing People Sweden
 • Diskussion
 • Mingel, smoothie och fika
 • Verktyg för krisberedskap och kommunikation i krissituationer – Alexis Nicou, Grannkompaniet AB / Cocrisis.se & Patrik Runesson, Staffanstorps kommun
 • Brandologi.se – En nationell webbaserad kunskapsportal för att dra nytta av Sveriges gemensamma kompetens – Mikael Palm, Brandologi
 • Your flying sensor – Gustav Gerdes, 468P
 • Diskussion
 • Lunch
 • Människan och samhället – förändrade värderingar – Göran Kraft, Kairos Future
 • Spåra när, var och hur saker används – Olle Lundberg, Realbridge
 • Innovatörer mot gemensamt mål – Mats Alexandersson, 4IT & Robert Schmitt, Vultus
 • Diskussion
 • Kaffe & mingel
 • LifeLadder, saving lives – Stefan Urup Kaplan, Port-Safety
 • Vilken nytta kan vi ha av simulering? – Adrian Hansson & Tobias Olsson, Earthquake Simulation, Lunds tekniska högskola
 • Diskussion
 • Linda Krondahl, Things Stockholm
 • Summering
PREVIOUS EVENT: WIN Guard Meeting – 17 January 2018 – Malmö, Jayway

PREVIOUS EVENT: WIN Guard Meeting – 31 May 2017 – Göteborg, Räddningstjänsten Storgöteborg

Vilka nya lösningar och innovationer behövs för att få ner antalet döda i bräder från 120 personer per år till färre än 80? Win guard bjöd in till en dag med inspiration, reflektion och inblick omkring boende och fastigheter. Temat för dagen var innovationer för tryggare byggnader.

 

AGENDA

 • Kaffe, registrering och mingel
 • Innovationer för tryggt boende och byggnader – WIN Guard, Karin Lintrup
 • Vilka behov har räddningstjänsten? – Räddningstjänsten Storgöteborg, Johanna Björnfot & Anders Ekberg
 • Presentationer av innovationsbolag: H&E Solutions, Alex Hedberg och Daily Resque, Fredrik Wigell
 • Fika och mingel
 • Risker i byggnader – nu och i framtiden, hur påverkar Urbanisering, Hållbarhet och andra globala megatrender? – COWI Fire and Buildings, Pierre Palmberg
 • Dödsbränder – En studie i vad som händer – LTH, Marcus Runefors
 • Presentationer av innovationsbolag: Sensative & GodaGrannen, Preben Larsen & Bo Öhrwall
 • Mingelkarta och vitaminboost
 • Vägar till tryggare boende – Lindholmen Science ParK, Ola Stensby & Räddningstjänsten Syd, Monica Bengtsson & Lynn Ranåker
 • Beteende och boende – HSB Living Lab, Eva Kouraki & AllAgeHub, Maria Ådahl
 • Samhället och försäkringar idag och i framtiden – Länsförsäkringar, Oscar Borssén
 • Lunch
 • Workshop
 • Nya vägar till tryggare boende och tryggare fastigheter: Hur når vi en nollvision?
 • Summering och avslut
PREVIOUS EVENT: WIN Guard Meeting – 17 January 2018 – Malmö, Jayway

PREVIOUS EVENT: WIN Guard Meeting – 6 April 2017 – Lund

Det första partnermötet för WIN Guard hade temat ”framtidens räddningstjänst”. Vi diskuterade räddningstjänst i ett samhälle i förändring och dagen bestod av presentationer, diskussioner, workshop och mingel. Resultatet blev en dag full av inspiration, innovationer, behov.

 

AGENDA

 • Registrering, mingel och frukost
 • Introduktion av WIN Guard – Maria Sätherström Lantz (WIN) & Per Sundström (MSB)
 • Presentationer av innovationsbolag: Släckväskan, ComMap och TrackBuilder
 • Vad behöver vi framöver? – Räddningstjänst Storgöteborg, Anders Ekberg / Johan Lindström & Trelleborg, Lina Wedin Hansson & Kent Naterman
 • Öppen diskussion: Vilka är behoven och hur vill vi att WIN Guard bidrar?
 • Fika och nätverkande
 • Öppen diskussion fortsätter
 • Presentationer av innovationsbolag: Fireseal Pro, Realisator Robotics, Globhe Drones
 • Trender: Teknik och digitalisering – Jayway, Per Sigurdson
 • Summering och avstamp
 • Nätverkslunch
 • Framtidsspaning – workshop: ”Från trender i samhället till idéer inom räddningstjänst”

Next event

Facebook feed

Follow the news

Stay up to date with the latest news on public safety & security